پلکان های دسترسینوع برجی که با یک راهروی دسترسی تلسکوپی با استفاده از یک سکوی بالابر به صورت عمودی در امتداد برج حرکت می کند. با وجود این سکوی بالابر، راهروی دسترسی برجی میتواند سطح عرشه را از بارج های کوچک تا تانکرهای نفت فوق بزرگ را پوشش دهد و این در حالی است که با تکان های کشتی ناشی از جز و مد، بارگیری و تخلیه و موجهای سهمگین سازگار است. دسترسی به هر ایستگاه بالابر از طریق پله و سکوهای دسترسی نصب شده در داخل برج امکان پذیر است.

زمانی راهروی دسترسی بر روی عرشه کشتی قرار گرفت و به حداکثر زاویه از بالا یا پائین رسید, سکوی بالابر به طور خودکار به سطح بعدی میرود بدون آنکه نیازی به حضور اپراتوری باشد. پیش از این عمل، یک زنگ خطر پرسنل را جهت تخلیه راهرو دسترسی آگاه می کند. همچنین تکان های کشتی حاصل از نوسانات و امواج دریا در نزدیکی محل راهرو در محدوده قابل قبول به آسانی دفع می شوند.

حرکت و جابجائی راهروی دسترسی توسط سیلندرهای هیدرولیک که بوسیله جعبه کنترل هیدرولیکی که بر روی سکوی بالابر نصب شده است انجام می شود. حرکت سکوی بالابر توسط ابزاری کشنده مانند وینچ یا سیلندر هیدرولیکی صورت می گیرد. برج راهروی دسترسی دارای ویژگیهای اختیاری بسیاری از قبیل یک جرثقیل هیدرولیکی صفحه نمایشگر کنترل آتش سوزی، محفظه کنترل و حفاظ فلزی برای حفاظت از کاربران خود در برابر شرایط بد آب و هوایی است. همچنین دیگر نیازهای خاص مشتری در طراحی برج راهرو دسترسی می تواند لحاظ شود.

به دلیل طراحی اثبات شده و مقاوم، برج راهروی دسترسی دارای طول عمر طولانی و هزینه نگهداری کمی می باشد.

نوع ستونی با راهروی دسترسی تلسکوپی در یک ارتفاع ثابت نوع ستونی نمونه مناسبی برای رسیدن به سطح عرشه کشتی تا حداکثر حدود 18 متر بالاتر از سطح اسکله است. نوع ستونی دارای سکویی چرخشی در یک ارتفاع ثابت است که دسترسی از طریق پله هایی که در مجاورت سازه اصلی نصب شده امکان پذیر است.

راهروی دسترسی تلسکوپی بر روی سکوی قابل چرخش نصب شده است و بعد از قرار گرفتن در موقعیت عرشه کشتی آزادانه در محدوده طراحی خود جابجا می شود بدون آنکه نیاز به حضور اپراتور در محل داشته باشد. این نوع راهرو دسترسی محبوب ترین طراحی برای رسیدن به سطح عرشه کشتی از پایین ترین نقطه تا حداکثر حدود 18 متر (54 فوت) بصورت عمودی است.

حرکت و جابجایی راهروی دسترسی ستونی توسط سیلندرهای هیدرولیک انجام می شود که بوسیله یک جعبه کنترل هیدرولیکی که بر روی سکوی کنترل نصب شده است هدایت می شود. این نوع راهروی دسترسی می تواند به طور اختیاری به یک جرثقیل، سیستم روشنایی، زنگ های هشدار، نمایشگر کنترل آتش سوزی و یا یک کابین مجهز شود. همچنین دیگر نیازهای خاص مشتری در طراحی راهروی دسترسی ستونی می تواند لحاظ شود.

بزرگترین مزیت نمونه ستونی با صفحات فونداسیون فلزی کوچک آن است که فضای بسیار کمی از عرشه و اسکله را اشغال می کند. بدلیل طراحی ثابت شده و مقاوم ، نوع ستونی راهرو دسترسی دارای طول عمر طولانی و هزینه نگهداری و تعمیر کمی می باشد.