تعدیل و مابه التفاوت


بخشنامه های تعدیل و مابه التفاوت
دستور العمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل C , P , PC , EP , EPC و حفاری و تعمیراتی صنعت نفت(تمدید بخشنامه سال ۱۳۹۵) ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۹۷-۳۹۱۲۹۴
دستور العمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل C , P , PC , EP , EPC و حفاری و تعمیراتی صنعت نفت ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۹۷-۳۹۱۲۷۰
دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای صنعت نفت ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۹۵-۶۱۷۷۰۸
دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار افزایش قیمت ارز-۱۳۹۵ (جدید) ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ۹۵-۶۰۳۶۳۴
دستورالعمل نحوه جبران آثار قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت قراردادهای EPC EP PC C P و تعمیراتی ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ ۹۴-۶۰۲۵۳۵
دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت در قراردادهای P، C، PC، EP، EPC و تعمیراتی ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ ۹۳۲-۶۱۴۶۶۸
دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمند کردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیل صنعت نفت-۱۳۹۳ ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ ۹۳۲-۱۹۳۱۹
دستورالعمل نحوه جبران آثار قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت قراردادهای EPC EP PC C P-1393 ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ ۹۳۲-۲۱۹۸۳
دستورالعمل نحوه جبران آثار قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت قراردادهای EPC EP PC C P-1391 ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ ۲۸/۱-۵۴۳۶۲۵
دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمان های صنعت نفت بخش C و P از قراردادهای P، EPC، PC، EP و C ۱۳۹۱/۰۹/۰۲ ۲۸/۱-۳۸۷۱۰۳
دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمند کردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیل صنعت نفت-۱۳۹۱ ۱۳۹۱/۰۹/۰۲ ۲۸/۱-۳۸۷۰۶۴
دستورالعمل محاسبه و پرداخت تعدیل و مابه التفاوت بخش C و P از قراردادهای EPC و EP و PC و P و C در پیمان‌های صنعت نفت ۱۳۹۰/۰۵/۱۰ ۹۰۲-۹۵۹۲۱۵
شاخص های مربوط به تعدیل پیمان های صنعت نفت بخش P و C از قراردادهای EP و PC، EPC، P و C ۱۳۸۸/۰۳/۰۴ ۸۲-۶۹۱۰۹
دستورالعمل پرداخت مابه التفاوت سیمان و کالاهای فلزی بخش C و P از قراردادهای C , P ،EPC ،PC ،EP در پیمان های صنعت نفت ۱۳۸۷/۱۱/۱۵ ۲۸/۱-۳۲۸۱۴۷
دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمان های صنعت نفت – بخش P و C از قراردادهای EP، PC، EPC، P، C ۱۳۸۷/۰۱/۳۱ ۲۸/۱-۲۲۸۳-۲
دستورالعمل جبران افزایش بهای قیر ۱۳۸۷/۰۴/۰۶ ۲۸/۱-۸۶۳۹۵
دستورالعمل نحوه جبران هزینه های ناشی از تغییرات نامتعارف قیمت تجهیزات در قراردادهای EPC,EP,PC,P ۱۳۸۷/۰۲/۰۷ ۲۸/۱-۳۳۸۱
دستورالعمل پرداخت مابه التفاوت نرخ سیمان و فولاد ۱۳۸۵/۰۴/۲۱ ½-۹۱۱۷
دستورالعمل تعدیل فهرست های بهای تاسیسات نفت و گاز ۱۳۸۰/۰۱/۲۸ ۲۸/۱۳۱۷

×

سلام

برای چت در واتس اپ ، یکی از اپراتورها را انتخاب و برروی نام او کلیک کنید.

 

× چطور می‌توانم به شما کمک کنم؟