عمومی


بخشنامه های عومی
بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۳۹۷ ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ۲۳۶۴۰
متن کامل قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۱۶۸۹۴۵
متن کامل قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۰-۱۳۹۶ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ برنامه ششم توسعه
آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ ۵۰۶۵۹-۱۲۳۴۰۲
آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۷ ۱۳۹۳/۰۶/۲۰ ۵۰۹۱۳-۶۹۴۵۴
دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای ۱۳۹۱/۰۸/۱۴ ۱۰۰-۶۵۶۶۳
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور ۱۳۹۱/۰۶/۰۴ ۹۷۳۹۰
اعلام رأی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم تعلق مالیات به بخش خرید قراردادهای EP,PC,EPC ۱۳۸۹/۰۸/۲۴ ۱۲۷-۱-۰۴۰-۱۰۰
اصلاحیه آیین نامه تضمین معاملات دولتی ۱۳۸۸/۰۷/۲۹ ۳۹۵۱۱-۱۵۱۲۹۰
قانون تأمین اجتماعی ۱۳۵۸ قانون تأمین اجتماعی
آیین نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات ۱۳۸۵/۰۹/۰۵ ۳۲۲۶۰-۱۰۸۹۷۲
آیین نامه اجرایی بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه خرید خدمات مشاوره) ۱۳۸۵/۰۷/۱۶ ۳۴۱۶۲-۸۴۱۷۸
آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات ۱۳۸۵/۰۷/۱۶ ۳۳۵۶۰-۸۴۱۳۶
آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات ۱۳۸۵/۰۷/۱۶ ۳۳۷۷۲-۸۴۲۱۷
قانون برگزاری مناقصات ۱۳۸۳/۱۱/۰۳ قانون برگزاری مناقصات
قانون کار جمهوری اسلامی ایران ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ قانون کار

×

سلام

برای چت در واتس اپ ، یکی از اپراتورها را انتخاب و برروی نام او کلیک کنید.

 

× چطور می‌توانم به شما کمک کنم؟