فهرست بها

برای سهولت در یافتن فایل، آنرا جستجو کنید و با کلیک روی آن، دانلود کنید.

نام فایلدسته بندی فایلحجم فایل (مگا بایت)سال
فهرست بهای واحد رشته ابنیه سال 1394فهرست بهای واحد رشته ابنیه11394
فهرست بهای واحد رشته ابنیه سال 1395فهرست بهای واحد رشته ابنیه21395
فهرست بهای واحد رشته ابنیه سال 1396فهرست بهای واحد رشته ابنیه11396
فهرست بهای واحد رشته ابنیه سال 1397فهرست بهای واحد رشته ابنیه11397
فهرست بهای واحد رشته ابنیه سال 1398فهرست بهای واحد رشته ابنیه21398
فهرست بهای واحد رشته ابنیه سال 1399فهرست بهای واحد رشته ابنیه21399
فهرست بهای واحد رشته ابنیه سال 1400فهرست بهای واحد رشته ابنیه21400
فهرست بهای واحد رشته ابنیه سال 1401فهرست بهای واحد رشته ابنیه21401
فهرست بهای واحد رشته ابنیه سال 1402فهرست بهای واحد رشته ابنیه21402
فهرست بهای واحد رشته تاسیسات برقی سال 1394فهرست بهای واحد رشته تاسیسات برقی21394
فهرست بهای واحد رشته تاسیسات برقی سال 1395فهرست بهای واحد رشته تاسیسات برقی21395
فهرست بهای واحد رشته تاسیسات برقی سال 1396فهرست بهای واحد رشته تاسیسات برقی21396
فهرست بهای واحد رشته تاسیسات برقی سال 1397فهرست بهای واحد رشته تاسیسات برقی31397
فهرست بهای واحد رشته تاسیسات برقی سال 1398فهرست بهای واحد رشته تاسیسات برقی21398
فهرست بهای واحد رشته تاسیسات برقی سال 1399فهرست بهای واحد رشته تاسیسات برقی21399
فهرست بهای واحد رشته تاسیسات برقی سال 1400فهرست بهای واحد رشته تاسیسات برقی21400
فهرست بهای واحد رشته تاسیسات برقی سال 1401فهرست بهای واحد رشته تاسیسات برقی21401
فهرست بهای واحد رشته تاسیسات برقی سال 1402فهرست بهای واحد رشته تاسیسات برقی21402
فهرست بهای واحد رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394فهرست بهای واحد رشته راه، راه آهن و باند11394
فهرست بهای واحد رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1395فهرست بهای واحد رشته راه، راه آهن و باند11395
فهرست بهای واحد رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1396فهرست بهای واحد رشته راه، راه آهن و باند11396
فهرست بهای واحد رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1397فهرست بهای واحد رشته راه، راه آهن و باند31397
فهرست بهای واحد رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1398فهرست بهای واحد رشته راه، راه آهن و باند11398
فهرست بهای واحد رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1399فهرست بهای واحد رشته راه، راه آهن و باند21399
فهرست بهای واحد رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1400فهرست بهای واحد رشته راه، راه آهن و باند21400
فهرست بهای واحد رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1401فهرست بهای واحد رشته راه، راه آهن و باند21401
فهرست بهای واحد رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1402فهرست بهای واحد رشته راه، راه آهن و باند21402
فهرست بهای رشته گازرسانی به صنایع سال 1394فهرست بهای رشته گازرسانی به صنایع 11394
فهرست بهای رشته گازرسانی به صنایع سال 1395فهرست بهای رشته گازرسانی به صنایع 11395
فهرست بهای رشته گازرسانی به صنایع سال 1396فهرست بهای رشته گازرسانی به صنایع 11396
فهرست بهای رشته گازرسانی به صنایع سال 1397فهرست بهای رشته گازرسانی به صنایع 11397
فهرست بهای رشته گازرسانی به صنایع سال 1398فهرست بهای رشته گازرسانی به صنایع 11398
فهرست بهای رشته گازرسانی به صنایع سال 1399فهرست بهای رشته گازرسانی به صنایع 11399
فهرست بهای رشته گازرسانی به صنایع سال 1400فهرست بهای رشته گازرسانی به صنایع 11400
فهرست بهای رشته گازرسانی به صنایع سال 1401فهرست بهای رشته گازرسانی به صنایع 11401
فهرست بهای رشته گازرسانی به صنایع سال 1402فهرست بهای رشته گازرسانی به صنایع 11402
فهرست بهای رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز سال 1394فهرست بهای رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز11394
فهرست بهای رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز سال 1395فهرست بهای رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز11395
فهرست بهای رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز سال 1398فهرست بهای رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز11398
فهرست بهای رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز سال 1399فهرست بهای رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز11399
فهرست بهای رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز سال 1400فهرست بهای رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز11400
فهرست بهای رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز سال 1401فهرست بهای رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز11401
فهرست بهای رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز سال 1402فهرست بهای رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز11402
فهرست بهای رشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گازسال 1394فهرست بهای رشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز11394
فهرست بهای رشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گازسال 1395فهرست بهای رشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز11395
فهرست بهای رشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گازسال 1398فهرست بهای رشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز11398
فهرست بهای رشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گازسال 1399فهرست بهای رشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز11399
فهرست بهای رشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گازسال 1400فهرست بهای رشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز11400
فهرست بهای رشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گازسال 1401فهرست بهای رشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز11401
فهرست بهای رشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گازسال 1402فهرست بهای رشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز11402
دستورالعمل ارزیابی HSE پیمانکاراندستورالعمل ارزیابی HSE پیمانکاران11391
دستورالعمل HSE پیمانکاراندستورالعمل HSE پیمانکاران71389
ایمنی امور پیمانکاریایمنی امور پیمانکاری11389
دستور العمل ارسال گزارشات حوادث و عملکرددستور العمل ارسال گزارشات حوادث و عملکرد11389
دستور العمل بارگيري ،جابجايي وانبارش لوله ها با پوشش خارجيدستور العمل بارگيري ،جابجايي وانبارش لوله ها با پوشش خارجي11394
دستورالعمل اجرايي آيين نامه ايمني امور پيمانكاريدستورالعمل اجرايي آيين نامه ايمني امور پيمانكاري11390
دستورالعمل HSE مناقصه گراندستورالعمل HSE مناقصه گران31390
آیین نامه جوشکاری و برشکاری گرمآیین نامه جوشکاری و برشکاری گرم11387
مشخصات فني وراه اندازي خطوط انتقال گاز فشار قويمشخصات فني وراه اندازي خطوط انتقال گاز فشار قوي41390
×

سلام

برای چت در واتس اپ ، یکی از اپراتورها را انتخاب و برروی نام او کلیک کنید.

 

× چطور می‌توانم به شما کمک کنم؟