شیر فعال کننده


ما انواع سوپاپ ها و شیرهای فعال کننده مناسب برای طیف گسترده ای از کاربردها را ارائه می دهیم.

ایمنی بیشتر و سهولت استفاده از این شیرها از ویژگیهای قابل توجه آنها میباشد.

این نمونه کار شامل سوپاپ محرک پنوماتیک، پیستون، سوپاپ دیافراگم برای بهبود توان عملیاتی، ایمنی بهتر و بیشتر و سادگی در کار می باشند.