مواد پوششی

پوشش‌های محافظتی چستر، مواد دوجزئی هستند که شامل رزین های اپوکسی اصلاح یافته و پرکن ها هستند که از سطوح فلزی یا بتنی در برابر نفوذ مواد شیمیایی و آسیب های مکانیکی محافظت می‌کند.

 • پوشش سرامیکی FSC
 • پوشش اپوکسی SL
 • پوشش محافظ سطح A
 • پوشش محافظ سطح B
 • پوشش محافظ سطح BS
 • پوشش محافظ سطح C
 • پوشش محافظ سطح CF
 • پوشش محافظ سطح CK
 • پوشش محافظ سطح DSL
 • پوشش محافظ سطح YF
 • پوشش Quartz
 • پوشش محافظ سطح E


 • پوشش سرامیکی FSC

  پوشش اپوکسی SL

  پوشش محافظ سطح A

  پوشش محافظ سطح B


  پوشش محافظ سطح BS

  پوشش محافظ سطح C

  پوشش محافظ سطح CF

  پوشش محافظ سطح CK

  پوشش محافظ سطح D

  پوشش محافظ سطح YF

  پوشش Quartz

  پوشش محافظ سطح E