مشخصات فنی

برای سهولت در یافتن فایل، آنرا جستجو کنید و با کلیک روی آن، دانلود کنید.

Document TitleCategoryDescriptionRevision
Chester Metal Ceramic FMetallic PolymersTechnical Data SheetMay 2016
Chester Metal Ceramic-FHTMetallic PolymersTechnical Data SheetApril 2015
Chester Metal Ceramic-FSLMetallic PolymersTechnical Data SheetMay 2016
Chester Metal Ceramic-TMetallic PolymersTechnical Data SheetApril 2016
Chester Metal Rapid EMetallic PolymersTechnical Data SheetJuly 2010
Chester Metal Slide FMetallic PolymersTechnical Data SheetJuly 2010
Chester Metal SlideMetallic PolymersTechnical Data SheetJuly 2010
Chester Metal SpecialMetallic PolymersTechnical Data SheetApril 2016
Chester Metal Super ALMetallic PolymersTechnical Data SheetJuly 2010
Chester Metal Super BRMetallic PolymersTechnical Data SheetJuly 2010
Chester Metal Super MSMetallic PolymersTechnical Data SheetJuly 2010
Chester Metal SuperMetallic PolymersTechnical Data SheetApril 2016
Chester Metal Super-FEMetallic PolymersTechnical Data SheetApril 2016
Chester Metal Super-SLMetallic PolymersTechnical Data SheetApril 2016
Chester Metal Super-Y-2Metallic PolymersTechnical Data SheetJuly 2010
Chester Epoxy SLCoating MaterialsTechnical Data SheetSep 2014
Chester Metal Ceramic FSCCoating MaterialsTechnical Data SheetFeb 2016
Chester QuartzCoating MaterialsTechnical Data SheetMay 2014
Chester Surface Protector ACoating MaterialsTechnical Data SheetSep 2015
Chester Surface Protector BCoating MaterialsTechnical Data SheetJuly 2010
Chester Surface Protector BSCoating MaterialsTechnical Data SheetJan 2017
Chester Surface Protector CCoating MaterialsTechnical Data SheetAug 2010
Chester Surface Protector CFCoating MaterialsTechnical Data SheetJuly 2010
Chester Surface Protector CKCoating MaterialsTechnical Data SheetMar 2014
Chester Surface Protector DCoating MaterialsTechnical Data SheetMay 2014
Chester Surface Protector ECoating MaterialsTechnical Data SheetSep 2015
Chester Surface Protector YFCoating MaterialsTechnical Data SheetJuly 2010
Chester Coating D1Materials for Airless SprayingTechnical Data SheetJuly 2010
Chester Coating D2Materials for Airless SprayingTechnical Data SheetJan 2013
Chester Coating-E1Materials for Airless SprayingTechnical Data SheetMay 2016
Chester Coating-E2Materials for Airless SprayingTechnical Data SheetMay 2016
Chester Coating-EHTMaterials for Airless SprayingTechnical Data SheetAug 2014
A-12Anaerobic AdhesivesTechnical Data SheetDec 2001
A-36Anaerobic AdhesivesTechnical Data SheetDec 2001
A-80Anaerobic AdhesivesTechnical Data SheetDec 2001
B-00Anaerobic AdhesivesTechnical Data SheetDec 2001
B-12Anaerobic AdhesivesTechnical Data SheetDec 2001
B-36Anaerobic AdhesivesTechnical Data SheetDec 2001
B-80Anaerobic AdhesivesTechnical Data SheetDec 2001
C-12Anaerobic AdhesivesTechnical Data SheetDec 2001
C-36Anaerobic AdhesivesTechnical Data SheetDec 2001
C-80Anaerobic AdhesivesTechnical Data SheetDec 2001
D-12Anaerobic AdhesivesTechnical Data SheetDec 2001
D-36Anaerobic AdhesivesTechnical Data SheetDec 2001
D-80Anaerobic AdhesivesTechnical Data SheetDec 2001
E-12Anaerobic AdhesivesTechnical Data SheetDec 2001
E-36Anaerobic AdhesivesTechnical Data SheetDec 2001
E-80Anaerobic AdhesivesTechnical Data SheetDec 2001
S1-01Anaerobic SealantsTechnical Data SheetDec 2001
S1-02Anaerobic SealantsTechnical Data SheetDec 2001
S1-16Anaerobic SealantsTechnical Data SheetDec 2001
S2-01Anaerobic SealantsTechnical Data SheetDec 2001
S2-02Anaerobic SealantsTechnical Data SheetDec 2001
S2-16Anaerobic SealantsTechnical Data SheetDec 2001
S3-01Anaerobic SealantsTechnical Data SheetDec 2001
S3-02Anaerobic SealantsTechnical Data SheetDec 2001
S4-01Anaerobic SealantsTechnical Data SheetDec 2001
S4-02Anaerobic SealantsTechnical Data SheetDec 2001
CleanrexIndustrial Cleaning and Degrease LiquidsTechnical Data SheetDec 2004
Cleanrex EIndustrial Cleaning and Degrease LiquidsTechnical Data SheetOct 2005
Cleanrex EKIndustrial Cleaning and Degrease LiquidsTechnical Data SheetJun 2006
Cleanrex IIIndustrial Cleaning and Degrease LiquidsTechnical Data SheetDec 2004
Cleanrex JGIndustrial Cleaning and Degrease LiquidsTechnical Data SheetDec 2004
Cleanrex JGEIndustrial Cleaning and Degrease LiquidsTechnical Data SheetJan 2009
Cleanrex WK-1Industrial Cleaning and Degrease LiquidsTechnical Data SheetJan 2006
Cleanrex WK-2Industrial Cleaning and Degrease LiquidsTechnical Data SheetJan 2006
Cleanrex WZ-2Industrial Cleaning and Degrease LiquidsTechnical Data SheetJan 2006
Cleanrex WZ-2NSIndustrial Cleaning and Degrease LiquidsTechnical Data SheetJan 2008
Cleanrex WZ-3Industrial Cleaning and Degrease LiquidsTechnical Data SheetJan 2006
Cleanrex-RMIndustrial Cleaning and Degrease LiquidsTechnical Data SheetDec 2014
Fast Cleaner F-7Industrial Cleaning and Degrease LiquidsTechnical Data SheetDec 2004
Fast Degraser F-8Industrial Cleaning and Degrease LiquidsTechnical Data SheetJan 2006
Ultra-Fast Degraser F-6Industrial Cleaning and Degrease LiquidsTechnical Data SheetMay 2007
Ch-01Cyanoacrylate AdhesivesTechnical Data SheetJan 2004
Ch-02Cyanoacrylate AdhesivesTechnical Data SheetJan 2004
Ch-06Cyanoacrylate AdhesivesTechnical Data SheetJun 2016
Ch-10Cyanoacrylate AdhesivesTechnical Data SheetJan 2009
Ch-54Cyanoacrylate AdhesivesTechnical Data SheetJan 2004
Ch-96Cyanoacrylate AdhesivesTechnical Data SheetJan 2007
Chester EVYMachine Foundation LeakersTechnical Data SheetMay 2013
Chester Elastomer 75 FElastomersTechnical Data SheetFeb 2016
Chester Elastomer 75 TElastomersTechnical Data SheetFeb 2016
Chester Elastomer 80 TRElastomersTechnical Data SheetJan 2016
Chester Elastomer 85 FElastomersTechnical Data SheetFeb 2016
Chester Elastomer 85 TElastomersTechnical Data SheetFeb 2016
Chester Elastomer 95 FElastomersTechnical Data SheetJan 2016
Chester Elastomer 95 TElastomersTechnical Data SheetJan 2016
Chester Elastomer EL 10MElastomersTechnical Data SheetOct 2009
Chester Elastomer EL 20MElastomersTechnical Data SheetOct 2009
Repair Pipe TapeComplementaryTechnical Data SheetJan 2010
Gasket Remover F-9ComplementaryTechnical Data SheetDec 2005
Pre-filled sealants N11ComplementaryTechnical Data SheetDec 2001
Pre-filled sealants N12ComplementaryTechnical Data SheetDec 2001
Scale Remover OD-1ComplementaryTechnical Data SheetDec 2005
×

سلام

برای چت در واتس اپ ، یکی از اپراتورها را انتخاب و برروی نام او کلیک کنید.

 

× چطور می‌توانم به شما کمک کنم؟