مواد پوششی برای اسپری بدون هوا

پوشش‌های محافظتی چستر برای اسپری بدون هوا، مواد مایع دوجزئی هستند که شامل رزین های اپوکسی و اپوکسی-Novolac اصلاح یافته و پرکن ها هستند که از سطوح فلزی یا بتنی در برابر خوردگی، شرایط محیطی و محیط های شیمیایی محافظت می‌کند.

 • پوشش D1
 • پوشش D2
 • پوشش E1
 • پوشش E2
 • پوشش EHT


 •  

  پوشش D1

  پوشش D2

  پوشش E1

  پوشش E2


  پوشش EHT