ویدئو

۸ مهر ۱۳۹۷

تعمیرات مخازن

۸ مهر ۱۳۹۷

تعمیرات کشتی

۸ مهر ۱۳۹۷

تعمیرات شفت

۸ مهر ۱۳۹۷

تعمیرات پمپ

۸ مهر ۱۳۹۷

تعمیرات نشتی

۷ مهر ۱۳۹۷

تعمیرات گیربکس

۷ مهر ۱۳۹۷

نوسازی تجهیزات

۷ مهر ۱۳۹۷

فنداسیونهای بتنی

۷ مهر ۱۳۹۷

تعمیرات بلبرینگ

۷ مهر ۱۳۹۷

چسب ها