پوشش محافظ سطح YF

پوشش محافظ سطح YF چستر یک کامپوزیت اپوکسی- فلزی مایع دوجزئی می باشد که حاوی رزین‌های اپوکسی اصلاح‌شده، فلز و پرکن‌های سرامیکی می باشد. این محصول بطور خاص برای پوشش دهی زیر آب و سطوح مرطوب کاربرد دارد.

کاربردهای توصیه‌ شده:

  • محافظت، تعمیر، نوسازی و بازسازی از خطوط لوله
  • محافظت، تعمیر، نوسازی و بازسازی از مخازن ذخیره
  • محافظت، تعمیر، نوسازی و بازسازی از Thruster ها
  • محافظت، تعمیر، نوسازی و بازسازی از Kort Nozzle و پروانه ها
  • محافظت، تعمیر، نوسازی و بازسازی از سطوح زیر آب
  • محافظت، تعمیر، نوسازی و بازسازی از بدنه کشتی ها
  • محافظت، تعمیر، نوسازی و بازسازی از سازه های زیر آب
  • محافظت، تعمیر، نوسازی و بازسازی از مخازن و کانال های جریانی  • Chester Surface Protector YF-Technical Data Sheet